Yeni Kayıt         Şifremi Unuttum!
SARNIÇ HABER - Anasayfa
Sarnıç'ı Tanıyalım
Sarnıç Beldesi, İzmir ili, Gaziemir ilçesine bağlı bir belde olup, İzmir’e 17km Gaziemir’e 6 km. uzaklıktadır. Doğusunda bulunan ormanlık saha ferah bir hava vermektedir. Batısında İzmir-Aydın Karayolu ve buna paralel İzmir-Aydın Demiryolu geçmektedir. Güney batısında Adnan Menderes Hava Limanı bulunmaktadır. Kuzeyi Hava Teknik Okullar arazisi ile çevrili, güneyi de ormanlık sahadır.

BİTKİ ÖRTÜSÜ

Doğu ve güneyinde çam ormanları ve maki alanlar bulunmaktadır. Tarlalara tütün ve ayçiçeği ekilmektedir. Ayrıca tarlalarda zeytin, incir ve ceviz gibi ağaçlar Evlerin çoğunluğu bahçeli olduğundan çeşitli meyve ağaçları vardır.

İKLİMİ

Beldemizde Akdeniz iklimi hâkimdir. Çevresi açık olduğundan rüzgârdan etkilenmektedir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir. Son yıllarda beldemizde yağışlar az olduğundan yeraltı sularında azalma görülmektedir.

NÜFUSU

2000 yılı genel nüfus sayımında 17930 kişi olarak tespit edilmiştir.Ancak1989 yılında Bulgaristan’dan zorunlu göç nedeniyle nüfus olağanüstü artmıştır. Elde kesin veriler olmamakla beraber nüfusun 23.000’i geçtiği ifade edilmektedir. Ayrıca yurt içinden de göçler sürmektedir.

TARİHÇEMİZ

Kutsal Melezos Çayı şimdiki adıyla Melez Çayı Sarnıç sınırları içinden doğarak İzmir Körfezine dolayısıyla. Ege Denizine kavuşmuştur. Melez Çayı üzerindeki bu köprü, İ.Ö. 850 yılında yapılmıştır. Sarnıç’tan doğan Melez Çayı’nın diğer önemi de İzmir’in kuruluşuyla ilgilidir. “İskender bir gün Pagos’ta şimdiki Kadifekale’de avlanırken yorgun düşmüş, bu yorgunluğun etkisiyle uzandığı bir ağacın dibinde uyuyakalmış. Rüyasında İzmirlilerin çok sevdiği dönemin ikiz tanrıçası Nemesis, İskender’e İzmir’i orada kurmasını söyledi.

Klaros, (Apollon Tapınağı bilicisi), İskender’in düşünü yorumladı: “Kutsal Melez Çayı kıyısındaki Pagos’ta kurulacak kentte oturanlar üç -dört kat daha mutlu olacaklar.” dedi. Melez Çayının dolayısıyla Sarnıç’ın eski çağlardaki tarihsel özelliğini bu şekilde açıkladıktan sonra, yakın tarihten günümüz Sarnıç’ın evrimini açıklayalım: Sarnıç’ta 1950 yıllarında Hanımın Çiftliği olarak bilinen yer vardı.

Bu çiftliğin sahibi Mediha SARNIǒtı. Köye ilk yerleşim 1951 yılındadır. Bu yıllarda Bulgaristan’dan gelen göçmenler yerleştirilmiş ve köy kurulmuştur. Daha sonraları yurt içinden özellikle Burdur, Afyon illerinden göç edenler de olmuştur. Böylece köy daha da büyümüştür. 1989yılından sonra Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlar yoğun olarak köye yerleşmişler ve köy çok büyümüştür. Bu nedenle muhtarlıkla idare güç duruma gelmiştir.

Bunun üzerine 1992 Mayıs ayında belediyeye dönüşmek üzere referandum yapılmış ve büyük çoğunlukla kabul edilmiştir. Bu arada yetkili mercilerden Belde Belediyesi oluru çıkmıştır.27 Mart 1994 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı seçimi yapılarak “BELDE BELEDİYESİ” statüsüne kavuşmuştur.

Sarnıç Beldesi 1992 eylül ayına kadar merkez İlçe Konak’ a bağlı iken 1992 eylülde Gaziemir’ in ilçe olmasıyla Gaziemir’ e bağlanmıştır.

EKONOMİK DURUMU

Önceleri tarım arazileri bolmuş. Köylü tarım ve hayvancılıkla uğraşırmış. Daha sonraları bu araziler üzerine konut ve işyerlerinin yapılması ile tarım ve hayvancılık yok denecek kadar azalmıştır. Belde çevresinde hal-i hazırda 150’ye yakın irili ufaklı fabrika üretimini devam ettirmektedir.Nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan gençler fabrikalarda çalışmakta, kalan bir diğer kesim da küçük işletmelerde istihdam edilmektedir.

Ayrıca Beldede çok yoğun inşaat yapıldığından, bu sektör de çok canlıdır. Belde içinde her geçen gün çeşitli işyerleri açılmaktadır. Beldede marketler,manavlar,kasaplar, terziler, tamirciler, lokantalar vb. mevcuttur. Nüfusun çoğu işçi olarak çalıştığından ekonomik durumları çok iyi değildir.

BELDEMİZİN ÖZELLİKLERİ

9300’ün üzerindeki nüfusa karşılık 1997 –1998 öğrenim yılında ilkokulda 2300, ortaokulda 700 ve tahmini 300 kişi lise ve dengi okullarda, yaklaşık 100 kişi yüksek okulda olmak üzere 3400 kişi okumaktadır. Okuma-yazma oranı ise %90 civarındadır. 2000 yılı nüfus sayımına göre 23000'in üzerindeki nüfusun 3000'i ilköğretim, 1200 ortaöğretim ve 250 kişi de tahmini olarak yüksek öğretime devam etmektedir.

Beldede Sarnıç İlköğretim Okulu, Sarnıç Remzi Doğan ve Dedeoğlu İlköğretim Okulları bulunmaktadır. Bu okullarda eğitim ve öğretimin yanı sıra çeşitli kültürel ve sosyal etkinlikler sürdürülmektedir. Ulusal Bayramlar Cumhuriyet meydanı'nda, sosyal ve kültürel amaçlı etkinlikler ile gösteriler ise okulların kendi bünyelerinde ve Sarnıç Remzi Doğan İlköğretim Okulu tiyatro salonunda yapılmaktadır.

Belde halkını Bulgaristan,Yunanistan göçmenleri, Afyon-Burdur illerinin kırsal kesiminden, doğu ve güney doğu İllerinden gelen insanlar oluşturmaktadır.Düğün,nişan törenleri, gelenek ve görenekler,geldikleri yerlerin özelliklerini taşımaktadır.Üç tane kapalı, iki tane açık düğün salonu ile parklar faaliyettedir. Pazaryerinin düzenlemesi yapılmış, belde halkına daha rahat alış-veriş olanağı sağlanmıştır.

Beldede iki sağlık ocağı bulunmakta, 2 No'lu Sağlık Ocağı 24 saat halka hizmet vermektedir. İlk müdahale ve hasta tedavi hizmetleri de kadro olarak eterlidir. Beldede üç adet eczane mevcuttur. Bir tane özel sağlık polikliniği vardır.Sarnıç beldesi, yaz mevsiminde temiz havası, ormanlık çevresi dolayısıyla mesire yeri haline gelmiştir. Ormanlık alanın girişinde belediye tarafından Sarnıç Piknik Alanı yaptırılmıştır.

Sadece belde halkı değil, İzmir’in pek çok yerinden insanlar piknik alanına gelmektedir.Piknik alanında huzur ve sükunet bulmak mümkündür. Ayrıca yeni yaptırılan restoran da görülmeye değer hizmet vermektedir. Sportif faaliyetler için spor kulübü vardır.Sarnıç beldesinde ulaşım, artan nüfus sayısına hizmet verecek yeterliliktedir. Büyük Şehir Belediyesinin Konak ve Montrö’ ye seferleri vardır.

Ayrıca Sarnıç belediyesinin otobüsleri Gaziemir semt garajına kadar çalışmakta, bunun dışında özel kişilere ait otuza yakın minibüs de Gaziemir’ e yolcu taşımaktadır. Posta hane ilk kurulduğu binasında hizmet vermektedir.1996 yılı içerisinde beldenin tüm telefon talebi karşılanmış, ev ve işyerlerine 281 ile başlayan telefon hatları çekilerek hizmete sunulmuştur. Beldenin güvenlik hizmetini Fatih Mahallesinde yapılan Polis Karakolu sağlamaktadır.

Beldenin en eski camisi Merkez Cami’dir. Bunun dışında beş cami daha bulunmaktadır.Beldenin istimlâk ve tapu sorunu çözülemediği için yerleşim yeri bir inşaat görünümünde olup, çok az resmi tapu bulunmakta, geri kalan yerlere de tapu alınması için çalışılmaktadır. Beldenin alt yapısı tamamlanmış, ana yollar parke kilit taş ile kaplanmış ve sokakların % 65 i tamamlanmıştır.

Sarnıç'ta 1950 yıllarında Hanımın Çiftliği olarak bilinen yer vardı. Bu çiftliğin sahibi Mediha SARNIÇ'tı. Devlet tarafından 1951 göçmenlerine Sarnıç'ta yerleşmelerini sağlamak amacıyla ev yeri 10 yıl ödemeli olarak veriliyor. 1955 yılında 30 hane yani 30 aile yaşamaya başlıyor. O zamanlar Sarnıç'ın büyük bölümü sulak bataklık ve sazlıklarla kaplıymış. Sarnıç'ta yaşıyanlar tütün, arpa,buğday yetiştiriyor, hayvancılıyapıyorlardı.

16 Haziran 1966 tarihinde ilk Muhtar olan Besim GÖKER seçilerek göreve başlıyor. Besim GÖKER' in olumlu katkıları ve çalışmaları sonucu Sarnıç Köyü gelişiyor. 1989 yılında Sarnıç 228 haneli şirin bir köy durumuna geliyor.

Sarnıç'ta ilk cami 1960'lı yıllarda yapılıyor. Cami yerini Nadir Bey veriyor. Mediha Hanım ve köy eşrafı ve halkının katkılarıyla Caminin yapımı tamamlanıyor. 1965 yılında okul yerini Mediha hanım vererek halkın katkılarıyla ilkokulun yapımı tamamlanıyor ve Köy ilkokula kavuşuyor.

Sarnıç'ın gelişimi Cumhuriyet sonrasının Türkiye'sinde ise 1945 ve 50'li yıllara dayanmaktadır. O tarihlerde Hanımın Çiftliği olarak bilinen bir yerleşim söz konusudur. Çiftliğin sahibi ise Mediha Sarnıç adında biridir. İleride bu kişinin soyadı yerleşimin de adı olacaktır.

Bulgaristan ile Türkiye arasında zaman zaman yaşanan göç vakaları buradaki yerleşimin alt yapısını oluşturacaktır. 1951 yılında Hükümetin aldığı bir karar neticesinde Bulgaristan'dan göç eden soydaşlara 10 yıl geri ödemeli arsa tahsisi gerçekleştirilir.

1955 yılı geldiğinde ise Hanımın Çiftliği ve çevresinde 30 haneden oluşan bir yerleşim ortaya çıkmaya başlamıştır. Sulak ve önemli bir bölümü sazlık ve bataklıktan oluşan yerleşimde yaşayanlar geçimini tütün, tahıl üretimi ve hayvancılıktan sağlıyorlardı.

1966 yılına gelindiğinde ise İzmir İl Genel Meclisi burayı muhtarlık yapar. 16 Haziran 1966 tarihinde yapılan seçimde Sarnıç Köyü'nün ilk muhtarı Besim Göker olur. Muhtarlığı elde eden yerleşim hızla gelişir 1989'a gelindiğinde ise Sarnıç Köyü 228 haneye ulaşmıştır.

Sarnıç Köyünün son muhtarı Sn. Kamil ÖZCAN'dır. 27 Mart 1994 tarihinde Belediye Başkanlığı seçimleri sonucu görevini tamamlıyan Muhtar Kamil ÖZCAN 01.04.1994 tarihinde resmen Sarnıç Beldesinin İlk Belediye Başkanı olan Sn. İsmail ACAR'a geçmiş köy tüzel kişiliğinin yetki ve kaynaklarını devrediyor.

1994 yılına gelindiğinde ise Sarnıç'ın gündeminde Belde olmak vardır. İzmir İl Genel Meclisi'nin kararı ve Bakanlar Kurulu'nun onayıyla Belde statüsünü elde etmiştir. 27 Mart 1994 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Sarnıç Beldesi kurulur. Sarnıç'ın kurucu Belediye Başkanı İsmail Acar'dır.
Sarnıç Tanıyalım
Yazarlar
1
Ender Erkmen

Anket
Dünden Kalanlar
İlgili Haber

SARNICHABER

» Sitene Ekle  » Anasayfa Yap  » Sık Kullanılanlar  » RSS  » Site Haritası
© 2011 Tüm haklari saklidir. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayinlanamaz.